صورتجلسه خانه خیرین لرستان مورخ 20/3/94

این جلسه با حضور آقایان :

1-آفای موسوی

2-آقای خنجری

3-آقای باباپور

4-آقای جوانمرد

5-آقای جمشیدیان

و خانم ها:

1-خانم ایوبی

2-خانم پیوند

3-خانم نظری

4-خانم صفر بیرانوند

5-خانم رشیدی

/ 0 نظر / 34 بازدید