تشکیل جلسه اعضاء خانه خیرین مورخ 96/3/7

جلسه خانه خیرین در مورخ 96/3/7 با حضور جمعی ازاعضاء برگزار شد و در این جلسه مقرر گردید که مهر مخصوص خانه خیرین لرستان تهیه گردد و نسبت به افتتاح حساب به نام خانه خیرین لرستان با حق امضاء جناب آقای سید رحیم موسوی و جناب آقای لطیف ولی نیا وسرکار خانم سیده بهارک ایوبی در بانک ملی اقدام گردد.

/ 0 نظر / 33 بازدید