صورتجلسه خانه خیرین لرستان مورخ 20/3/94

این جلسه با حضور آقایان : 1-آفای موسوی 2-آقای خنجری 3-آقای باباپور 4-آقای جوانمرد 5-آقای جمشیدیان و خانم ها: 1-خانم ایوبی 2-خانم پیوند 3-خانم نظری 4-خانم صفر بیرانوند 5-خانم رشیدی
/ 0 نظر / 131 بازدید
مرداد 96
2 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
3 پست