خانه خیرین لرستان

» ۱۳٩٦/٥/۸ :: ۱۳٩٦/٥/۸
» تشکیل جلسه اعضاء خانه خیرین :: ۱۳٩٦/٤/٢۸
» عید فطر مبارک :: ۱۳٩٦/٤/٩
» حلول ماه مبارک رمضان مبارک :: ۱۳٩٦/٤/٩
» تشکیل جلسه اعضاء خانه خیرین مورخ 96/3/7 :: ۱۳٩٦/٤/٩
» حلول ماه ربیع الاول مبارک باد.السّلامُ علیک یا ربیعَ الاَنام و نضرة الایّام :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» همایش تخصصی هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد استان لرستان :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» گردهمایی و جلسه خیرین سلامت :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» همایش هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد :: ۱۳٩٤/٩/۸
» ۱۳٩٤/۸/۱٦ :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» صورتجلسه خانه خیرین لرستان مورخ 94/7/26 :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» جلسه انجمن ها و تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» گفت گو با محمدرضا حافظی خیر لرستانی :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» ۱۳٩٤/٥/۱٤ :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» تصاویر مربوط به جلسه مورخ 20/3/94 :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» صورتجلسه خانه خیرین لرستان مورخ 20/3/94 :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» عملکردخانه خیرین لرستان سال 93 :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» جشن تقدیر از حامیان وخیران سالمندان در سرای صدیق :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» عملکرد سال گذشته مؤسسه نورآل یاسین :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» عملکرد مؤسسه خیریه حضرت معصومه :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» تاریخچه وعملکرد مؤسسه مهرآوران ماداکتو :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» اعضای خانه خیرین استان لرستان :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» تاسیس خانه خیرین لرستان :: ۱۳٩٤/٢/٢٦